Disclaimer

Algemeen

Ondanks de constante zorg en aandacht die Pro Read Nederland aan de samenstelling van deze website besteed, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie kan ten allen tijde zonder enige kennisgeving met onmiddellijke ingang worden gewijzigd. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Bescherming persoonsgegevens

De gegevens die u invult op deze website worden opgeslagen door Pro Read Nederland. We gebruiken deze gegevens om u op de hoogte te houden van onze trainingen, leestesten, cursusdata en andere voor u relevante informatie. Wij gebruiken deze gegevens ook voor het analyseren van deze website. De door u ingevulde gegevens worden niet gepubliceerd of aan derden beschikbaar gesteld.

Auteursrecht

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. Deze auteursrechten zijn eigendom van Pro Read Nederland. Niets van de op deze website opgeslagen informatie mag worden gekopieerd, overgeplaatst of opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pro Read Nederland (ook niet via eigen netwerk).

Aansprakelijkheid

Pro Read Nederland sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen.

Comments are closed.