Dyslexie

Onze training is o.a. geschikt voor dyslecten

In 2007 hebben we, samen met de Universiteit van Utrecht, een aantal proeftrainingen gegeven op scholen. Aan deze trainingen mochten 50% leerlingen meedoen met een leesstoornis (dyslecten, langzame lezers zonder aanwijsbare reden). Na afloop van de training bleek dat bij 80% van deze groep de resultaten boven verwachting waren.

Woordgroepen

Een onderdeel van onze training is het leren lezen in woordgroepen. Dit leverde bij 80% van de dyslecten een groot voordeel op. Een woordgroep bestaat uit 3 tot 5 woorden. Bij het woord voor woord lezen moeten de hersenen elke keer wachten op het volgende woord(en) totdat er een combinatie ontstaat die iets betekent. Door in woordgroepen te lezen ontstaat direct al een betekenis. Dit is veel sneller en makkelijker te verwerken door de hersenen.

Cijfers

Uit de pilottrainingen, die samen met het Expertisecentrum voor leermiddelenontwikkeling van de Universiteit van Utrecht zijn gehouden, kwamen de volgende resultaten naar boven:

Onderwijs

Wpm
aanvang

%
Begrip

Wpm
effectief

Wpm
einde

%
begrip

Wpm
effectief

Verbeterings
factor

Vmbo Kb 135 51 69 361 65 235 3,4
Vmbo Tl 137 49 67 397 62 246 3,67
Havo/Vwo 171 67 115 559 73 408 3,56

 

Wpm = woorden per minuut
Wpm effectief = wpm vermenigvuldigt met het percentage begrip
Verbeteringsfactor = op basis van de Wpm effectief

Klik hier om jezelf te testen met onze leestest

Comments are closed.